niedziela, 19 lutego 2017
Bezpośrednia transmisja z sejmu w sprawie spółdzielni mieszkaniowych - oglądaj PDF Drukuj Email
niedziela, 19 lutego 2017 11:32
Kto nie mógł pojechać do Sejmu RP na konferencję w sprawie spółdzielni mieszkaniowych może oglądać bezpośrednią transmisją;
 
 
Zaczyna się wojna na uchwały pomiędzy Krajowa Radą Sądownictwa a Krajową Radą Prokuratorów dotycząca bezkarności sędziów. PDF Drukuj Email
sobota, 18 lutego 2017 15:26

Szczególne uprawnienia władzy sądowniczej zdaniem KRP nie oznaczają, że osoby wydające orzeczenia w imieniu państwa, same są zwolnione z obowiązku przestrzegania przepisów prawa i nie mogą ponosić konsekwencji jego poważnego naruszenia.  

I jeszcze ważniejsze, że sędzia orzekający wbrew prawu nie jest zwolniony z odpowiedzialności karnej ("Doktryna prawa karnego wypracowała pojęcie zbrodni sądowej, a więc takiego zachowania sędziego, które stanowi przestępstwo dokonane przy wydawaniu orzeczenia. Uchylenie
rozstrzygnięcia sądowego stanowiącego przestępstwo nie może zwalniać z odpowiedzialności karnej za czyn realizujący znamiona przestępstwa").

Oby uchwała ta dotyczyła  także samych prokuratorów.

Uchwała Krajowej Rady Prokuratorów
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 lutego
2017 r. w przedmiocie zagrożeń niezawisłości sędziowskiej związanych z działalnością prokuratury.

Krajowa Rada Prokuratorów z dezaprobatą przyjęła stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 lutego 2017 roku na temat zagrożeń niezawisłości sędziowskiej związanych z działalnością prokuratury. KRS podważa w nim zasady legalizmu i równości wobec prawa, stanowiące fundamentysprawiedliwego procesu karnego, bez których nie może prawidłowo funkcjonować demokratyczne państwo prawne.
Obowiązkiem każdego organu państwa, w myśl Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, jest bowiem działanie na podstawie i w granicach prawa. Jednak gdy funkcjonariusze publiczni w sposób oczywisty naruszają te reguły, powinni ponieść odpowiedzialność stosowną do stopnia ich zawinienia oraz społecznej szkodliwości czynu.
Dlatego żadna grupa społeczna nie powinna stawiać siebie ponad prawem. Żaden funkcjonariusz państwa nie może być zwolniony z odpowiedzialności karnej ze względu na zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję. Szczególne uprawnienia władzy sądowniczej nie oznaczają, że osoby wydające orzeczenia w imieniu państwa, same są zwolnione z obowiązku przestrzegania przepisów prawa i nie mogą ponosić konsekwencji jego poważnego naruszenia.
Zasada legalizmu, obowiązująca w polskim procesie karnym, nakazuje,by organ powołany do ścigania przestępstw wszczął i przeprowadził postępowanie przygotowawcze w każdym przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Immunitet procesowy przysługujący niektórym funkcjonariuszom publicznym, w tym również sędziom, nie oznacza, że nie podlegają oni odpowiedzialności karnej, a jedynie że pociągnięcie ich do tej odpowiedzialności lub pozbawienie wolności wymaga uprzedniej zgody sądu. Tak stanowi przywołany przez Krajową Radę Sądownictwa art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten nie ustanawia zakazu zbierania przez prokuratora dowodó wskazujących na to, że przestępstwo zostało popełnione. Unormowania Kodeksu postępowania karnego nakazują organom procesowym, w tym prokuratorowi, zabezpieczenie śladów
i dowodów przestępstwa. Art. 17 § 2 k.p.k. nakłada taki obowiązek także w sprawach, w których ściganie uzależnione jest od zezwolenia władzy, a więc wówczas, gdy sprawca czynu chroniony jest immunitetem procesowym.
Za nieuprawniony należy więc uznać podniesiony w stanowisku KRS pogląd, że przeszukanie pomieszczeń wykorzystywanych przez sędziego czy żądanie wydania przez niego rzeczy wymaga uprzedniego uchylenia immunitetu. Prowadzenie śledztwa w taki sposób powodowałoby prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że poszukiwane dowody przestępstwa mogą zostać bezpowrotnie usunięte lub zniszczone.
Chybiony jest także argument KRS, jakoby wszczęcie postępowania dotyczącego zindywidualizowanego czynu konkretnego sędziego stanowiło naruszenie immunitetu sędziowskiego. Ilekroć zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, w myśl ustawy procesowej musi zostać wszczęte postępowanie przygotowawcze. Służy ono zebraniu koniecznych dowodów i tylko w jego toku może zostać złożony wniosek o uchylenie immunitetu sędziowskiego.
Nie sposób również zaakceptować poglądu KRS, że zaskarżalność orzeczenia sądowego oznacza niemożność oceny decyzji procesowej sędziego przez pryzmat przepisów Kodeksu karnego. Doktryna prawa karnego wypracowała pojęcie zbrodni sądowej, a więc takiego zachowania sędziego, które stanowi przestępstwo dokonane przy wydawaniu orzeczenia. Uchylenie rozstrzygnięcia sądowego stanowiącego przestępstwo nie może zwalniać z odpowiedzialności karnej za czyn realizujący znamiona przestępstwa.
Stanowisko KRS z 10 lutego 2017 r. tym bardziej dziwi Krajową Radę Prokuratorów, że nie znajduje ono umocowania w katalogu uprawnień tego organu, w szczególności określonych w art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ingeruje ono w czynności prokuratury, której zadaniem jest ściganie przestępstw, podejmowane w konkretnych sprawach.
KRS nie posiada kompetencji w tym zakresie i nie powinna komentować legalnych działań organu, którego obowiązkiem jest zebranie dowodów wskazujących na popełnienie przestępstw i spowodowanie pociągnięcia ich sprawców do odpowiedzialności karnej.

 
Cieszyn 25 lutego spotkanie z posłami KUKIZ'15 - Tomaszem Jaskółą i Jerzy Jachnikiem PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 10:55

 

Cieszyn 25 lutego godz. 16 Spotkanie z posłami KUKIZ'15
Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" Rynek 12, 43-400

 


 

 
1% PDF Drukuj Email
wtorek, 10 stycznia 2017 17:36

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w Bielsku Białej, istnieje od 2007.Status organizacji pożytku publicznego otrzymało w roku 2008. Prowadzi m.in. następującą działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

 

            Zdjęcie użytkownika Magdalena Kostuchowska.

Więcej…
 
Sędzia podejrzany o kradzież na razie bez kary PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 15:03

Wersja wydarzeń przedstawiona wczoraj na kolegium przez Wróblewskiego znacząco odbiega od historii opisanej przez media. Z doniesień tych ostatnich wynika, że ochroniarze marketu uznali, że mężczyzna zachowywał się podejrzanie, postanowili go zatrzymać przy wyjściu. Na miejsce dotarła policja, która za zgodą prezesa sądu apelacyjnego przeszukała sędziego. Znaleziono przy nim pendrive’y warte ok. 2 tys. zł. Prokuratura czeka teraz na uchylenie sędziemu immunitetu, aby postawić mu zarzuty.

 

Znalezione obrazy dla zapytania wymiar sprawiedliwości

 

 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1018020,wroclaw-sedzia-podejrzany-o-kradziez-bez-kary.html

 

 
Doniesienia o sędziach, którym postawiono zarzut kradzieży są zasmucające i zatrważające PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 15:00

Doniesienia prasowe o dwóch sędziach, którym postawiono zarzut kradzieży, o ile zostaną potwierdzone, są dla nas głęboko zasmucające i zatrważające - głosi oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

"Oczekujemy, że prowadzone w tych sprawach postępowania dyscyplinarne szybko i dokładnie wyjaśnią wszystkie okoliczności tych zdarzeń. Jeśli zarzuty potwierdzą się, sędziowie dopuszczający się takich czynów powinni zostać ukarani" - czytamy w oświadczeniu.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1020484,iustitia-sedziowie-zarzut-kradziezy.html

 
Panowie politycy - nie jest prawdą, że sędziego nie można natychmiast zatrzymać czy też aresztować !!! PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 00:28

Nim wypowiadacie się na temat sędziów zapoznajcie się z art. 181 Konstytucji RP o której dzisiaj wszyscy krzyczą. Art. 181 Konstytucji mówi: Sędzia nie może być zatrzymany z WYJĄTKIEM ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Czy takie czynności przy kradzieżach przez sędziów zostały wykonane ? Czy prezes nakazał ich zwolnić ? Nie bo nikt niestety nie zna Konstytucji RP. - kliknij

 
Czy sędziowie są bezkarni nawet wtedy kiedy kradną ? PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2017 00:25
 
 Wina takiego stanu spraw niestety leży w sejmie RP. Czemu ? Otóż Sejmowa Komisja Sprawiedlwiwości i Praw Człowieka w 2016 r. a także w styczniu i lutym zajęta była przepychaniem ustaw PiS dotyczących TK, KRS KK, KPK czy też innych.
Tymczasem od ustaw jest Komisja Ustawodawcza oraz Stała Komisja d/s kodyfikacji. Komisja Sprawiedliwości zgodnie z załącznikiem do uchwały SEJMU RP z dnia 30.07.1992 r. stanowiącej załącznik do Regulaminu Sejmu jednoznacznie mówi, że Komisja Sprawiedliwości powinna zajmować się: przestrzega niem prawa i praworządności, sądów , prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej funkcjonowania samorządu adwokackiego i radcowskiegoa także przestrzeganiem praw człowieka. I tylko pod kontem [przestrzegania praw człowieka ustawy powinny być oceniane przez Komisję Sprawiedliwości.
Twierdzę, że sytuacja polskiego bezprawia w sądach i prokuraturach jest winą Komisji Sprawiedliwości, która nigdy nie zajmowała się a także nie chce zajmować się łamaniem prawa przez sędziów, prokuratorów czy adowkatów. Posłowie tej komisji nie mają pojęcia o tym jak działa wymiar sądowego bezprawia a także jak obywatele są okradani przez wymiar (nie)sprawiedlwości w Polsce.
 
 
Dobra zmiana-Energa ma nowego prezesa. Został nim były burmistrz Pcimia z zarzutami prokuratorskimi PDF Drukuj Email
wtorek, 14 lutego 2017 21:56

Rada nadzorcza Energi powołała Daniela Obajtka na stanowisko prezesa firmy. Swoje stanowisko obejmie z dniem 2 marca. To człowiek PiS, były burmistrz Pcimia, na którym ciążą zarzuty o korupcję i oszustwo.

Zgodnie ze sporządzonym przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim aktem oskarżenia, w 2010 r. Obajtek miał przyjąć 50 tys. zł łapówki w zamian za wpływ na wyniki przetargu na budowę kanalizacji. Pozostałe dwa zarzuty dotyczą pracy w spółce Elektroplast. Były burmistrz Pcimia miał narazić tę spółkę na stratę 1,4 mln zł i wyłudzić niemal 800 tys. zł.

Ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi nie przeszkadzały jednak ciążące na Obajtku zarzuty i w 2015 r. powołał go na funkcję pełniącego obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 13 stycznia Daniel Obajtek przyjął z rąk premier Beaty Szydło nominację na prezesa ARiMR, a już dzień później w Sieradzu odbyła się rozprawa w procesie, w którym Obajtek jest jednym z oskarżonych. W lutym obrona Obajtka złożyła wniosek o umorzenie postępowania przeciw prezesowi ARiMR, ale sąd w Sieradzu go nie uwzględnił.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/energa-prezes-daniel-obajtek,158,0,2261150.html

 
Kolejny sędzia podejrzany o kradzież PDF Drukuj Email
wtorek, 14 lutego 2017 21:51
Szczeciński sędzia Paweł M. został zawieszony w czynnościach, po tym jak przyłapano go na kradzieży części do wiertarki - donosi "Fakt". W ostatnim czasie to kolejny już przedstawiciel tego zawodu, który podejrzany jest o kradzież. W ubiegłym tygodniu ochrona jednego z wrocławskich supermarketów złapała na kradzieży sprzętu elektronicznego sędziego Roberta W. z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kilka dni później zatrzymano też jego żonę.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kolejny-sedzia-zlodziej,wid,18701463,wiadomosc.html?ticaid=118a06
 
Uwaga; 12 lutego mamy już 1 kwietnia. . Poseł Budka zapowiedział, że każdy obywatel dostanie pomoc prawną PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 lutego 2017 20:42

Posłowie PO i Nowoczesnej zapowiadają pomoc kierowcy fiata seicento

Takich bredni jakimi popisywali się w TV posłowie Budka i Sowa dawno nie słyszałem. Ale to może i bardzo dobra wiadomość dla wszystkich pokrzywdzonych w Polsce.

                                                                                                                        Możecie w końcu wszysycy  liczyć na profesjonalną pomoc prawną posła Borysa Budki , choć nie mogliście jej otrzymać jak był ministrem sprawiedlwości. Jak słyszeliśmy  te deklaracje to myśleliśmy, że to pierwszy kwietnia.

Z ciekawością czekamy na informacje państwa o tej propagandowej  pomocy !!! - bo przy setkach tysięcy pokrzywdzonych w Polsce przez policję, sądy, prokuratury, ZUS spółdzielnie mieszkaniowe itp. jest to po prostu niemożliwe.

W Polsce jest konieczna  spec ustawa o konieczności weryfikacji zapadłych w ostatnich 27 latach wyroków sądowych - jeśli tego chce pokrzywdzony. Nic mniej nie wystarcy.

Posłuchajcie ignorancji posła Michała Szczerby w dzisiejszym

programie TVP INFO - Minęła dwudziesta - kliknij 

 

Znalezione obrazy dla zapytania poseł Michał Szczerba

 

 
Zbigniew Ziobro i Jerzy Jachnik o sędziach i Krajowej Radzie Sądownictwa PDF Drukuj Email
niedziela, 12 lutego 2017 17:57
Minister Ziobro o sędziach i KRS: sędziowie mają nieraz większą władzę w stosunku do obywatela niż cały rząd razem wzięty. Rząd nie ma takiego prawa, a sąd może odebrać dzieci, majątek, może ubezwłasnowolnić i na lata umieścić kogoś w zakładzie psychiatrycznym, a nawet na całe życie w więzieniu.
Jerzy Jachnik: co do zasady, że z Krajową Radę Sądownictwa trzeba zmienić poprzez wybory powszechne lub zlikwidować pełna Jednak nie podoba mi się w sposób w jaki chce to ministerstwo zrobić. Nie zgadzam się na dalsze partyjniackie sądownictwo. Do tej pory mieliśmy dyktat sędziów z Uni Wolności, SLD a teraz gozi nam dyktat sędziów z nadania PIS. Ja zaś chcę sędziów dla obywateli i pod kontrolą obywateli. Nie odpowiada mi także zamysł min. Z. Ziobry aby do sądów kierować żółtodziobów nabitych wiedzą z Krajowej Szkoły Sądownictwa w Krakowie - ale zupełnie bez doświadczenia życiowego, bo wtedy może być jeszcze gorzej jak jest dzisiaj. Zawód sędziego winien być koroną zawodów z wyjątkiem prokuratorów. Dlaczego ? - bo prokuratorzy poprzez swoją hierarchiczną podległość niegdy nie będą niezawiśli.
 
 
 
 
Janusz Sanocki to przerażająca wizja,jeśli będziemy zasypywani takimi projektami ustaw. PDF Drukuj Email
piątek, 10 lutego 2017 13:54

Janusz Sanocki i Jerzy Jachnik domagają się szerokiej debaty społecznej dotyczącej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Obecnie Rząd nie posiada wizji na reformy wymiaru sprawiedliwości. Poselski Zespół na Rzecz Nowej Konstytucji opracowuje projekt o Obywatelskich Radach Sądownictwa i domaga się szerokiej debaty na Rzecz zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Komisja Sprawiedliwości 8.02.2016

">

 
Jerzy Jachnik podczas Komisji Sprawiedliwości o 400 politycznych dobrze płatnych posadach w sądach RP. PDF Drukuj Email
piątek, 10 lutego 2017 13:34

Jerzy Jachnik: Po co są nam  potrzebni dyrektorzy sądów ? Wg mnie to polityczne stanowiska za świetne pieniądze. Dyr. Sądu Apelacyjnego ma ok. 18 000 zł/ miesiąc.

Jerzy Jachnik podczas Komisji Sprawiedliwości o 400 politycznych dobrze płatnych posadach w sądach RP.
Komisja Sprawiedliwości 08.02.2017. - projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

 

 
Polskie sądy wymagają radykalnych zmian. Minęła 20 z Zygmuntem Miernikiem Jerzym Jachnikiem i Joanną Kopcińską. PDF Drukuj Email
czwartek, 09 lutego 2017 15:35
Sędziowie byli, są i będą partyjni. Zmienić to możemu zmieniąjąc art. 179 Konstytucji i dopuszczająć do Krajowej Rady Sądownictwa  przedstawicieli organizacji pozarządowych walczących z bezprawie. Dzisiaj 80% sędziów orzeka stronniczo a jakość sądzenia stacza się od 1990 r. Chcesz oglądnąć kliknij w zdjęcie;
 
 
 
To Polska XX i XXI wieku. PDF Drukuj Email
czwartek, 09 lutego 2017 17:22

Sąd Najwyższy anulował dożywocie, nowy proces się odwleka. "Absurdalna sytuacja" Wg SN i Prokuratury bezprawie i brak elementarych zasad logicznego rozumowania to sądowa pomyłka a Jacek Wach 15 lat spędził w więzieniu z wyrokiem dożywocia. To Polska XX i XXI wieku.

Sprawa Jacka Wacha jest bezprecedensową w polskiej kryminalistyce: przed laty skazano go na dożywocie za zabójstwo Tomasza S. Na winę Wacha miały wskazywać m.in. badania DNA szczątków, które wyłowiono z jeziora Pluszne pod Olsztynem (w 1999 r. zidentyfikowano je jako Tomasza S.). 

Został niesłusznie skazany za morderstwo. Sąd oddalił wniosek Wacha o zmianę sędziego

http://www.tvn24.pl/sprawa-wacha-sad-zwraca-sprawe-prokuraturze,713905,s.html

 
W prokuraturze bez zmian. Kolejny prokurator nietrzeźwy. PDF Drukuj Email
czwartek, 09 lutego 2017 00:25
Pijana prokuratorka zatrzymana we Wrześni
Prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrza miała prokuratorka, która jechała swoim samochodem po ulicach Wrześni w Wielkopolsce - informuje Radio Zet. Kliknij.
 
                                                   
 
Sędzia Sądu apelacyjnego zatrzymany na kradzieży elektroniki PDF Drukuj Email
czwartek, 09 lutego 2017 00:21
Zdjęcie z artykułu: Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zatrzymany na próbie kradzieży pendrive'ów [AKTUALIZACJA]

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu został ujęty przez pracowników ochrony i wskazany policji jako sprawca kradzieży nośników pamięci elektronicznej wartych dwa tysiące złotych - wyjaśnia Małgorzata Klaus, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

W tej sprawie będzie prowadzone teraz śledztwo. Jednak sędziemu przysługuje immunitet, co oznacza, że nie można go ani przesłuchać, ani zatrzymać. Mężczyzna ma mimo to uczestniczyć w postępowaniu wyjasniającym okoliczności sprawy. 

Śledczy mają też zabezpieczyć dowody, takie jak na przykład nagrania z monitoringu.

Więcej - kliknij.

 
 
 
 
Nagroda KOSIELA - Polityk roku 2016 dla Pawła Kukiza PDF Drukuj Email
środa, 08 lutego 2017 23:34

 
Historia upadku Atlantic. Wojciech Morawski dla WP money: Odzyskam firmę i wypłacę pracownikom zaległe pieniądze PDF Drukuj Email
środa, 08 lutego 2017 17:48

              

Atlantic, przez lata jedna z najbardziej znanych polskich firm odzieżowych, wróci na rynek? - Plan jest prosty. Walka do końca - mówi WP money Wojciech Morawski, założyciel i były prezes spółki. W wywiadzie opowiada jak wojna, bank, skarbówka i sąd zniszczyły firmę. Morawski zapowiada proces o  i składa obietnicę byłym pracownikom. Wynagrodzenia odda co do grosza. 

 

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/atlantic,33,0,2257185.html

 
Rząd powinien przejąć inicjatywę od Kukiz’15 PDF Drukuj Email
środa, 08 lutego 2017 17:44

Andrzej Sadowski (prezydent Centrum im. Adama Smitha): "Ostatnio Kukiz’15 pokazał projekt deklaracji VAT-owskiej, która zamiast sześćdziesięciu kilku pozycji, jak to jest w Polsce, liczy tych pozycji dziewięć. Jednym z elementów recepty na naprawę systemu, jest zmiana deklaracji VAT-owskiej, zaproponowanej przez Kukiz’15. Jeżeli wicepremier Morawiecki zamierza coś zrobić, to powinien przejąć inicjatywę od Kukiz’15 i pokazać, że od jutra deklaracja podatkowa będzie bardzo prosta dla przedsiębiorcy, a przez to łatwa do skontrolowania przez aparat skarbowy." Apelujemy o udostępnianie!

 

http://www.radiownet.pl/publikacje/sadowski-rzad-powinien-przejac-inicjatywe-od-kukiz15

 
Poseł: bielska straż miejska urządza sobie polowania na kierowców PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lutego 2017 14:46

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej głos zabrał poseł ruchu Kukiz'15. Jerzy Jachnik w swoim wystąpieniu skrytykował działania straży miejskiej, która w jego opinii "urządza sobie polowania na kierowców".

Poseł Jerzy Jachnik po raz kolejny skrytykował działania straży miejskiej w Bielsku-Białej. - Straż miejska w moim i myślę, że również państwa przekonaniu, ma ułatwiać życie obywatelom i ma być przyjaźnie do nich nastawiona. Tymczasem straż miejska nadal urządza sobie polowania mandatami na kierowców - mówił poseł ruchu Kukiz'15.

Jerzy Jachnik tłumaczył, że aktualnie najbardziej "napastliwym" okręgiem, gdzie strażnicy miejscy notorycznie wlepiają mandaty, jest ulica Cieszyńska nieopodal Sądu Okręgowego. - Tam potrafi przyjechać pojazd do sklepu żeby wyładować towar, kierowca jeszcze nie zdąży wysiąść, a już strażnik wręcza mu mandat. To nie jest przyjazne nastawienie straży miejskiej do mieszkańców i tu prośba do pana panie prezydencie, żeby straż miejska zajmowała się właściwymi problemami, bo po to ona jest i wydaje się na nią niemałe pieniądze - dodał poseł.

jerzy jachnik

http://najnowsze.bielsko.info/12791-posel-bielska-straz-miejska-urzadza-sobie-polowania-na-kierowcow

 
Piękna i bestia - czyli o wymiarze (nie)sprawiedliwości PDF Drukuj Email
sobota, 04 lutego 2017 12:18

Od 17 lat walczymy z wymiarem (nie)sprawiedliwości. Pojawił się na stronach MS  projekt PIS o Krajowej Radzie Sądownictwa. W imieniu Klubu Kukiza w sprawie wypowiedział się w radiu Piotr Apel. Aboslutnie nie zgadzam się z jego wywiadem. Jako poseł może mówić co chce ale we własnym imieniu a nie Klubu Kukiza - czyli także moim. 

To typowe polityczne gierki. Nie akceptuję tego. Co gorsze Piotr Apel niewile wie o rzeczywistym sądownictwie funkcjonującym na polskiej sali rozpraw. Ile osób skazano niewinie, ile osób okradziono rękami sędziów z majątku itd, itd. Projekt nie przeszedł nawet pierwszego czytania i prac komisji, a my już wiemy co zrobimy. Ba w tej tak ważnej a może i najważniejszej sprawie w tj kadencji nie było żadnej dyskusji w klubie.
Nie zgadzam się także ze stanowiskiem kolegów, że potrzebni są w sądach okręgowych i rejonowych dyrektorzy administracyjni. Dajemy się wkręcić w narrację PIS i PO. Tymczasem funkcje te należy zlikwidować. To ok. 400 etatów biurokratów za co można by np. stworzyć ok. 1000 etatów asystentów sędziego, co odciążyło by ich biurokracji. Pensja dyrektora jest rwna albo większa od pensji sędziego !!!.

http://www.tokfm.pl/ - kliknij i przeczytaj

Bliżej mi to opini zamieszczonej poniżej.

 
Jerzy Jachnik odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. PDF Drukuj Email
piątek, 03 lutego 2017 15:36

Jerzy Jachnik, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu  został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarniści  w dniu 27.01.2017.Cały zarząd Stowarzyszenia składa gratuluacje i cieszy się,że ma w swoim gronie osobę tak oddaną sprawom   swojej Ojczyzny w każdych czasach. Jestesmy dumni z zasług i działalności naszego posła.

Zarząd Stowarzyszenia

             

Jerzy Jachnik: Dzisiaj 27.01.2017 r. w ramach obchodów 36. rocznicy Strajku Generalnego na Podbeskidziu miałem zaszczyt uczestniczyć, zostać odznaczonym Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenie to uznałem jako uznanie dla wszystkich bezimiennych bohaterów SOLIDARNOŚCI, także tych, których nie ma już z nami.

 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

 81 75325

 

 
Nie można także zapominać o treści art. 4 Konstytucji, który mówi o zwierzchniej władzy Narodu, która jest sprawowana bezpośrednio lub przez przedstawiciel PDF Drukuj Email
piątek, 03 lutego 2017 15:27

 Jerzy Jachnik: Nie zgadzam się ani z Ryszardem Kaliszem ani ze Zbigniewem Ziobro.Reforma sądownictwa jest konieczna. I to radykalna i kompleksowa reforma. Blokuje ją umocowanie KRS w art. 187 Konstytucji, który precyzuje nawet skład KRS. Nie można także zapominać o treści art. 4 Konstytucji, który mówi o zwierzchniej władzy Narodu, która jest sprawowana bezpośrednio lub przez przedstawicieli. Tymczasem na obecny skład KRS nie ma żadnego wpływu obywatel, poseł, senator,. Mało tego obecnie KRS twierdzi że Prezydent RP nie ma prawa odmówić podpisania nominacji sędziowskiej. Ta specjalna kasta ludzi sama siebie tworzy,wybiera i nominuje. Jedyne z czym zgadzam się z Kaliszem to, to że mamy w Polsce za dużo sędziów, za mało asystentów oraz, że zawód sędziego powinien być koroną zawodów a nie po krakowskiej szkółce sądownictwa - czego chce Ziobro.
1. Jestem zdecydowanie za prowadzeniem sprawy dzień po dniu, bo to przyspieszy sprawność sądów i uniemożliwi symulowanie pracy sędziego. 2. Uważam też, że każda sprawa powinna mieć JEDNĄ główną sygnaturę ( ewentualnie łamaną przez kolejną). Czemu to takie ważne ? Bo skończy się z fikcyjnymi statystykami ile to spraw musi rozpoznawać biedny i przepracowany sędzia. 3. Jestem przeciwko dyrektorom sądów, których jest ok. 400. Bez znaczenia jest czy będą wybierani w konkursach czy nominowani bo konkursy to i tak polityczna fikcja. 400 miejsc pracy dla kolejnych partyjnych kolegów - bo zarobki dyrektorów są takie same a nawet wyższe jak sędziego. Za 400 dyrektorów sądów można by przyjąć przeszło 1000 asystentów sędziego !!! - ale tego niestety żaden poseł z klubu PIS oraz wszystkich klubów opozycji także KUKIZ"15 - nie zauważył
4. Jestem za swobodnym udziałem organizacji pozarządowych wg takich samych regulacji prawnych w procesach karnych, cywilnych i administracyjnych
5. Jestem za nagrywaniem spraw i przesłuchań na policji, prokuraturze i sądach jako fukcja kontrolna protokołu sędziowskiego, bo sam przeżyłem wielokrotne fałszowanie protokołów przesłuchań jak i rozpraw.
6. Jestem za rozpoznawaniem merytorycznym kasacji a nie po uważaniu
7. Jestem za wprowadzeniem do sądownictwa sędziów pokoju do drobnych spraw.
8. Powinniśmy dyskutować nie o ławnikach ale o ławie przysięgłych

http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?wid=18686925&title=Ryszard-Kalisz-w-dziendobryPolsko-reforma-sadownictwa-jest-potrzebna-ale-w-zupelnie-innym-kierunku-niz-chce-zrobic-to-PiS&kat=1339&ticaid=1188f8

 

 
Z wielu rzeczy możemy się wycofać, ale na pewno nie z tego PDF Drukuj Email
piątek, 03 lutego 2017 15:11

Jerzy Jachnik:

Co do zasady ok. Boję się jednak aby sędziów PO nie zastąpili sędziowie PIS. Czemu ? Bo chcę sędziów obiektywnych poddanych rzeczywistej kontroli społecznej a nie z nominacji partiokracji - bo tę ćwiczymy od 27 lat.

Patryk Jaki: Z wielu rzeczy możemy się wycofać ale nie z reformy sprawiedliwości. Musimy sędziów zbliżać do obywateli. To, że będą wybierani przez przedstawicieli ludzi, którzy są w parlamencie jest złym rozwiązaniem, ale lepszym niż wybieranie przez korporację.

Cały artykuł tutaj:  http://www.tvn24.pl/patryk-jaki-o-zmianach-w-sadownictwie-rozmowa-w-jeden-na-jeden,712027,s.html

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 141


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure